Φ/Β πάρκα στο Κιλκίς, 210 MW

Η εταιρεία Endergy συνεχίζει να πρωτοστατεί στον χώρο της ανανεώσιμης ενέργειας με ένα εντυπωσιακό έργο στο Κικλίς. Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο, με μια ενεργητική ισχύ 210MW, αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική πηγή καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας για την περιοχή.

Το Κικλίς, με την εκπληκτική ηλιοφάνεια και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, είναι η ιδανική τοποθεσία για ένα τέτοιο έργο. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα αξιοποιήσει αυτό τον πλούσιο φυσικό πόρο για την παραγωγή αειφόρου ενέργειας που θα καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και πέραν αυτής.

Η Endergy δεσμεύεται να διαδώσει την πράσινη ενέργεια σε όλη την περιοχή του Κικλίς, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ανεξαρτησία και τη μείωση των εκπομπών CO2. Το έργο αυτό αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Date: